เข้าเว็บไซต์ภาษาไทย Thai Ver.

เข้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ English Ver.

ติดต่อสอบถาม
โทร | Tel. 053-511011
แฟกซ์ | Fax. 053-511822
E-mail. chakkham@hotmail.co.th
ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทั่วไปในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

_______________________________________________________

ดูผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557


_______________________________________________________

การมอบตัวนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1 วันที่ 8 เมษายน 2558
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4 วันที่ 9 เมษายน 2558

_______________________________________________________

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2558


รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1


รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ____________________________________________________________________________________________________

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่64 จังหวัดลำพูน

งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่64 จังหวัดแพร่


กิจกรรมล่าสุด

ประกาศเลขประจำตัวและกำหนดการปฐมนิเทศและลงทะเบียน ปีการศึกษา 2558...  อ่านต่อ>>

วันที่ : 21-04-2015

CKK Online
 

 

 

ปฏิทินวิชาการ