เข้าเว็บไซต์ภาษาไทย Thai Ver.

เข้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ English Ver.

ติดต่อสอบถาม
โทร | Tel. 053-511011
แฟกซ์ | Fax. 053-511822
E-mail. chakkham@hotmail.co.th
ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม
งานศิลปหัตกรรม นักเรียน ครั้งที่64

_____________________________________________________________

ปฏิทินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื่นฐาน (O-Net)
ประจำปีการศึกษา2557

     1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศผลทางเว็บไซต์ วันที่ 15 มีนาคม 2558
     2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศผลทางเว็บไซต์ วันที่ 16 มีนาคม 2558

กิจกรรมล่าสุด

นิเทศ ติดตาม โครงการ To Be Number 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2557...  อ่านต่อ>>

วันที่ : 28-08-2014

CKK Online