เข้าเว็บไซต์ภาษาไทย Thai Ver.

เข้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ English Ver.

ติดต่อสอบถาม
โทร | Tel. 053-511011
แฟกซ์ | Fax. 053-511822
E-mail. chakkham@hotmail.co.th
ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
ตารางสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ต้นและ ม.ปลาย
_________________________________________________________________

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี


การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 ชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
ชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทอง
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
ระดับเหรียญทอง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 ระดับเหรียญทองแดง

คลิกดูผลการแข่งขัน
___________________________________________________________________

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2558


ใบสมัคร รายละเอียดห้องเรียนพิเศษ ม.1


ใบสมัคร รายละเอียดห้องเรียนพิเศษ ม.4_________________________________________________________

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่64 จังหวัดลำพูน

งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่64
จังหวัดแพร่

_________________________________________________________

ปฏิทินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื่นฐาน (O-Net)
ประจำปีการศึกษา2557

     1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศผลทางเว็บไซต์ วันที่ 15 มีนาคม 2558
     2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศผลทางเว็บไซต์ วันที่ 16 มีนาคม 2558
กิจกรรมล่าสุด

ช่องทางการติดตามการประกาศผลสอบ เพิ่มเิติม...  อ่านต่อ>>

วันที่ : 04-03-2015

CKK Online
 

 

 

ปฏิทินวิชาการ