เข้าเว็บไซต์ภาษาไทย Thai Ver.

เข้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ English Ver.

ติดต่อสอบถาม
โทร | Tel. 053-511011
แฟกซ์ | Fax. 053-511822
E-mail. chakkham@hotmail.co.th
ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม

ประกาศโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

__________________________________________________________

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

_________________________________________________________________________________________________________

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่64 จังหวัดลำพูน

งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่64 จังหวัดแพร่


กิจกรรมล่าสุด

นางมยุรี พรนิมิตร หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นใ...  อ่านต่อ>>

วันที่ : 22-05-2015

CKK Online
 

 

 

ปฏิทินวิชาการ