เข้าเว็บไซต์ภาษาไทย Thai Ver.

เข้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ English Ver.

ติดต่อสอบถาม
โทร | Tel. 053-511011
แฟกซ์ | Fax. 053-511822
E-mail. chakkham@hotmail.co.th
ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม

เรียนเชิญคณะครูและบุคคลกรทางการศึกษาเข้าร่วม
การประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบตามแนว O-NET และ PLSA
อิงมาตรฐานการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2557

_____________________________________________________________

ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ตารางสอนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

_____________________________________________________________

ดูผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557_____________________________________________________________

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่64 จังหวัดลำพูน

งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่64 จังหวัดแพร่

_____________________________________________________________

ปฏิทินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื่นฐาน (O-Net)
ประจำปีการศึกษา2557

     1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศผลทางเว็บไซต์ วันที่ 15 มีนาคม 2558
     2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศผลทางเว็บไซต์ วันที่ 16 มีนาคม 2558
กิจกรรมล่าสุด

พิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ ค่าย 1 วันที่ 24 ตุลาคม 2557...  อ่านต่อ>>

วันที่ : 24-10-2014

CKK Online