เข้าเว็บไซต์ภาษาไทย Thai Ver.

เข้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ English Ver.

ติดต่อสอบถาม
โทร | Tel. 053-511011
แฟกซ์ | Fax. 053-511822
E-mail. chakkham@hotmail.co.th
ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2558

 


ใบสมัคร 3รายละเอียดห้องเรียนพิเศษ ม.1


ใบสมัคร รายละเอียดห้องเรียนพิเศษ ม.4_________________________________________________________

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่64 จังหวัดลำพูน

งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่64
จังหวัดแพร่

_________________________________________________________

ปฏิทินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื่นฐาน (O-Net)
ประจำปีการศึกษา2557

     1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศผลทางเว็บไซต์ วันที่ 15 มีนาคม 2558
     2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศผลทางเว็บไซต์ วันที่ 16 มีนาคม 2558
กิจกรรมล่าสุด

นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเร...  อ่านต่อ>>

วันที่ : 26-01-2015

CKK Online
 

 

 

ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ขอเสนอ
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ แก้วมูล
นักเรียนชี้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11
เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประจำปี 2557
วันที่ 15 มกราคม 2558
และ
นายชลภัทร สิงห์ทอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13
เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประจำปี 2557
วันที่ 6 มกราคม 2558